Güçlü Müttefikler: Microsoft İş Zekâsı Araçları ve Uygulamaları 

 

Geçtiğimiz hafta verinin gücünü nasıl kullanabileceğimizi, İş Zekâsı, Veri Ambarı ve görselleştirmenin iş dünyasında ne kadar önemli olduğunu ele aldık. İş dünyası gün geçtikçe daha fazla veri üretmektedir ve bu üretilen veri modern iş dünyası için vazgeçilmez bir varlık haline dönüşmektedir. Üretilen verilerin etkili bir şekilde yönetilmesi işletmeler için rekabet avantajı sağlamanın anahtarlarından biri haline gelirken işte bu noktada İş Zekâsı (BI – Business Intelligence) araçları ve uygulamaları devreye girmektedir. Bu yazıda sizlere, Microsoft İş Zekâsı araçları ve uygulamaları ailesinden bahsedeceğim. 

MİCROSOFT İŞ ZEKÂSI ARAÇLARI VE TANIMLARI: 

İş dünyasında, veri herhangi bir organizasyonun en değerli varlıklarından biri haline geldi. Ancak verilerin sadece ham olarak depolanması yeterli değildir. Bu verilerin anlamlı bilgilere dönüşmesi ve doğru kararlar alınmasına yardımcı olması gerekmektedir. Yani gücü elimizde tutmak depolamak yetmiyor aynı zamanda bunun yönetilmesi de en az güce sahip olmak kadar önemlidir. Bu noktada yardımımıza Microsoft İş zekâsı ürünleri yetişmektedir. 

  • POWER BI: 

Power BI, Microsoft tarafından geliştirilen ve İş Zekâsı ile veri görselleştirmeyi kolaylaştıran güçlü bir araç ve platformdur. İlişkili olmayan veri kaynaklarınızı tutarlı, görsel olarak çevreleyici ve etkileşimli içgörülere dönüştürmek için birlikte çalışan yazılım hizmetleri, uygulamalar ve bağlayıcılardan oluşan bir koleksiyondur. Verileriniz bir Excel elektronik tablosu , bulut tabanlı veya şirket içi karma veri ambarları , herhangi bir veri tabanı koleksiyonu olabilir. Power BI veri kaynaklarınıza hızlı ve kolayca bağlanmanızı , önemli noktaları görselleştirmenizi ve keşfetmenizi , bunu herkesle veya istediğiniz kişiler ile paylaşmanızı sağlar. 

 

  • SQL SERVER ANALYSİS SERVİCES (SSAS): 

SQL Server Analysis Services (SSAS), Microsoft SQL server ailesinde yer alan SSAS özellikle BI ve veri madenciliği uygulamaları için çok boyutlu çevrimiçi analitik işleme (OLAP) aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. SSAS, çok boyutlu analiz ve veri madenciliği yetenekleri sunarak verilerin daha iyi anlaşılmasına ve derinlemesine analiz edilmesine yardımcı olur. 

 

  • SQL SERVER REPORTİNG SERVİCES (SSRS): 

SQL Server Reporting Services (SSRS), Microsoft SQL server platformunun bir parçası olan rapor oluşturma, yönetme ve dağıtma yetenekleri sunan bir İş Zekâsı (BI) hizmetidir. SSRS, çok çeşitli ve farklı türde rapor oluşturmamıza, yönetmemize ve bunları çeşitli formatlarda sunmamıza olanak tanıyan sunucu tabanlı bir rapor platformudur. 

 

  • SQL SERVER INTEGRATION SERVİCES (SSIS): 

SQL Server Integration Services (SSIS), Microsoft SQL server ailesinde ETL görevini üstlenmektedir. SSIS farklı kaynaklardan (SQL Server, Oracle DB2, Access, Excel, Text dosyalar, XML verisi, ODBC aracılığıyla neredeyse tüm veri kaynakları) gelen verilimizi toplayıp herhangi bir hedef kaynağına aktarmayı sağlayan ETL aracıdır. Hangi kaynaklar arasında hangi verilerin nasıl transfer edileceği ve transfer sırasında ne tür düzenlemelerin yapılacağı SSIS paketleri içerisinde belirlenir. BI projelerine temel olacak DW veya DM oluşturmak için SSIS kullanılır.
 

  • AZURE DATA FACTORY: 

Microsoft Azure’un BT dünyasında gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte bulut entegrasyon aracı olarak Azure Data Factory (ADF) geliştirildi. Azure Data Factory (ADF), kurum içi ve bulut sistemleri arasında verilerin taşınmasının yanı sıra karmaşık veri akışlarının düzenlenmesi ve planlanması için var olan bir bulut entegrasyon sistemidir. ADF geleneksel bir ETL aracından daha fazla kolaylık ve esneklik sağlamaktadır. Azure Data Factory (ADF) hem kurum içi hem de bulut sistemler üzerinde yer alan dosya ve veri tabanı sistemleri arasında veri aktarmak , ETL (Extract Transform Load) ve ELT (Extract Load Transform ) yaklaşımlarını gerçekleştirmek amaçlı kullanılmaktadır. ADF ile , SQL Server, Azure SQL Veritabanı, Oracle, MySQL, DB2 gibi birçok farklı veri tabanı sistemine, ayrıca yerel dosya sistemi, blob deposu, Azure Data Lake ve HDFS gibi Büyük Veri sistemlerine bağlanabilir ve ayrıca mevcut SSIS paketlerinizin yönetimini de gerçekleştirebilirsiniz.
  

  • AZURE ANALYİSİS SERVİCES: 

Azure Analysis Services, SSAS ‘ e ek olarak Azure bulut ortamında kurumsal düzeyde veri modelleri sunan ve tamamen yönetilen bir platform hizmetidir (PaaS). Bu hizmet sayesinde birden fazla veri kaynağından verileri birleştirebilir, ölçümleri tanımlayabilir ve verilerinizi tek bir platformda güvenilir bir tablo ve anlam veri modeli biçiminde güvenle saklayabilirsiniz. Veri modeli, kullanıcıların Power BI ve Excel gibi araçları kullanarak geçici veri analizi yapmalarını daha hızlı ve kolay hale getirir. Bu sayede organizasyonlar verilerini daha etkili bir şekilde analiz edebilir ve bilinçli kararlar alabilir. Özetlemek gerekirse on-prem SQL Analysis Services hizmetinin Azure yetenekleri eklenerek daha esnek ve geliştirilmiş versiyonudur diyebiliriz. 

  • AZURE SYNAPSE ANALYTICS 

Azure ailesinin en genç üyelerinden olan Azure Syanpse Analytics hizmeti veri ambarları ve büyük veri sistemleri arasında içgörü elde etme süresini hızlandıran bir kurumsal analiz hizmetidir. Azure Synapse, kurumsal veri ambarında kullanılan en iyi SQL teknolojilerini, büyük veriler için kullanılan Spark teknolojilerini, günlük ve zaman serisi analizi için Veri Gezgini, veri tümleştirmesi için işlem hatlarını ve ETL/ELT’yi ve Power BI, CosmosDB ve AzureML gibi diğer Azure hizmetleriyle derin tümleştirmeyi bir araya getirir. Synapse SQL , T-SQL için veri ambarı ve veri sanallaştırma senaryolarını etkinleştiren ve akış ve makine öğrenmesi senaryolarını ele almak için T-SQL’i genişleten bir dağıtılmış sorgu sistemidir. 

Microsoft İş Zekâsı ürünleri sorunları uçtan uca, kalıcı ve sistematik bir şekilde çözme yaklaşımı sergiler. Her bir aracın kendine özgü avantajları ve kullanım senaryoları vardır ve birlikte Microsoft İş Zekâsı ekosistemini oluştururlar. Bu ekosistem organizasyonların verilerini daha etkili bir şekilde depolamalarına, yönetmelerine, analiz etmelerine ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Günümüzde kullanılan teknolojilere ve İş Zekası sistemlerinin gelmiş olduğu noktaya bakacak olursak ; Microsoft İş Zekâsı teknolojilerinin isteğe göre şekillenebilmesi, kendine özgü avantajlar sağlaması , birbirleri ile tam entegre ve uyum içinde çalışması ve sadece on-prem sistemlere bağlı kalmaksızın verilerin güvenle Cloud sistemlerinde de saklanabiliyor olması işletmeler ve kurumlar açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Bu sayede Microsoft İş Zekâsı araçları işletmelere ve organizasyonlara kendi içlerinde bu araçları kullanabilme fırsatı sağlarken aynı zamanda da uçtan uca verinin okunmasından raporlanmasına kadar olan mimari süreçte de destek sağlamaktadır. 

Tuğrul Okçu

Senior Business Intelligence Specialist – ETG Global