Bulut Tahsilat Modülü Nedir?

Bulut Tahsilat tüm bankalarla tam entegre bir şekilde çalışan bir finansal veri sağlayıcısıdır.

D365 Bulut Tahsilat adonu bu sağlayıcıyla tam entegre çalışarak banka hareketlerini web sevis ile D365 üzerine alındığı kayıtların otomatik olarak muhasebeleştirildiği, takip edildiği bir modüldür.

ETG Bulut Tahsilat Online Banka Modülü ile Neler Yapabilirsiniz?

Kayaport Bulut Tahsilat portalindeki online banka modülü ile entegrasyonu sağlar.Bulut Tahsilat portline düşen tüm online banka hareketlerini D365’e aktarıp, kolayca günlük oluşturmayı ve muhasebeleştirmeye imkan sağlar.

Bulut Tahsilat portalinde manuel cari kart tanımlamaya gerek olmadan,  Bulut Tahsilat portalindeki banka hareketlerinin eşlenebileceği tüm müşteri/satıcı/banka/muhasebe hesabı bilgileri Bulut Tahsilat portaline “cari” olarak D365’ten aktarılır. D365’te yeni bir müşteri/satıcı/banka hesabı açıldığında doğrudan bulut tahsilat portaline aktarım yapılır. Bulut tahsilat portalinde herhangi bir şekilde manuel cari tanımlamaya gerek kalmaz.

Eşleşme kuralı olarak müşteri/satıcı ve banka hesaplarının IBAN ve VKN bilgilerinin D365’ten, bulut tahsilat portaline “kural” olarak aktarımı yapılabilir.

Bulut Tahsilat portilinde, D365’ten aktarılan cariler ile ödeme/tahsilat hareketleri “eşleştirildikten” sonra D365’e tek tuş ile istenilen sıklıkta ve istenilen tarihler için ödemeler/tahsilatlar aktarılır. Aktarım belli periyodlar ile otomatik yapılabileceği gibi kullanıcı tarafından ihtiyaç halinde anlık da tetiklenebilir.

D365’e alınan  banka hareketleri,tek bir tuş ile, ister toplu olarak(modül bazında) bir günlükte veya tek tek farklı muhasebe günlüklerinde oluşur ve ilave bilgi girişi gerektirmeden tek tuş ile deftere nakledilebilir.

D365’te deftere nakledilen banka hareketleri için Bulut Tahsilat portaline “tamamlandı” bilgisi iletilir ve portalde de işlemin tamamlanması sağlanır.

D365 mali boyut bilgileri müşteri/satıcı/banka hesapları üzerinden otomatik banka hareketine aktarılır, böylece manuel mali boyut girmeye de gerek kalmaz. İhtiyaç halinde varsayılan olarak gelen mali boyutlar banka hareketi üzerinden düzeltilebilir.

Gider, masraf ve kredi işlemleri için doğrudan genel muhasebe hesapları ile de eşleşme ve muhasebeleşme yapılabilmektedir. Gider türlerine göre varsayılan mali boyutlar  kurulumda tanımlanabilmektedir. Böylece rutin giderlerde her işlemde seçilmesine gerek olmadan muhasebe fişleri oluşmaktadır.

Döviz alım/ satış hareketleri için doğru kurdan muhasebe fişinin oluşması sağanmaktadır.

Tek bir banka hareketini manuel olarak ERP sistemine işlediğiniz sürede artık tüm günün işlemlerini işliyor olursunuz.

ETG Bulut Tahsilat modülü TR Lokalizasyon Çek/Senet modülü ile de entegre çalışarak, çek ödeme ve tahsilat banka hareketlerinin -çek numarası üzerinden – çek/senet modülünde ilgili portföyde oluşarak, çek hareketinin muhasebeleşmesini sağlar. Modülde tekrar işlem yapılmasına gerek kalmaz.

ETG Bulut tahsilat modülü pos ve sanal pos hareketlerinin de aktarım ve muasebeleşme sürecinde çözümler sunmaktadır.

ÇPT ve DBS modülleri için de entegrasyon çalışmalarımız devam etmektedir.

Beliz Akkuş

Finance Consultant – ETG Global