Bugün sizlere MRP’ nin zaman içerisinde tedarik zinciri yönetimindeki trendler karşısında eksik kaldığı yanlarının ortaya çıkması ile geliştirilen, DDMRP olarak bilinen Talebe Dayalı Malzeme İhtiyaç Planlaması ve MS D365 F&O üzerindeki fonksiyonel özelliklerinden bahsedeceğim.

Talebe dayalı malzeme ihtiyaç planlaması malzeme akışlarını stratejik olarak ayırarak, ürünlerin nerede, ne kadar stoklanacağını ve ortalama günlük kullanıma göre ne kadar tedarik edileceğini doğru planlayarak, mümkün olan en düşük envanterde yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan malzeme ihtiyaç planlama yöntemidir.

DDMRP kullanımının süreçlerinizde sizlere sağlayacağı birçok faydası bulunmaktadır. DDMRP;

  • Belirlenen tamponlar ile değişkenliği azaltır ve kamçı etkisini ortadan kaldırır.
  • Tahmin doğruluğunu iyileştirmeden envanteri azaltabilir ve hizmeti iyileştirebilir.
  • Uzun, ayrıntılı üretim planlamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
  • Sadece pazarın istediğini karşılar.

Talebe dayalı malzeme ihtiyaç planlaması 5 bileşenden oluşmaktadır.

  • Ayrıştırılmış Envanter Konumlandırma: Stratejik Envanter Konumlandırma, ayrıştırma noktalarının nereye yerleştirileceğini belirlenmesidir. MS D365 F&O üzerinde bulunan bir ürün DDMRP için Ayrıştırma noktası olarak seçildiğinde sistem bu ürünle ilgili dinamik stok seviyeleri tutmaya başlar ve tutarlılık sağlanır.
  • Stok (Tampon) Seviyeleri: Tampon Profilleri ve Düzeyleri, bu ayırma noktalarında tanımlanan ürünlerin koruma miktarının belirlenmesidir. Tampon seviyelerinin belirlenebilmesi adına MS D365 F&O’da 3 faktör bulunmaktadır. Bunlar; Sağlama Süresi Faktörü (Lead Time Factor), Değişkenlik Faktörü (Variability Factor) ve Ortalama Günlük Kullanım (Average Daily Use) olarak isimlendirilmektedir. Bu bağlamda DDMRP sürecinin doğru işleyebilmesi adına bu faktörlerde MS D365 F&O üzerinde tanımlanmalıdır.
  • Dinamik Stok Düzenlemeleri: Dinamik Ayarlamalar, işletim parametrelerine, pazar değişikliklerine, planlanan veya bilinen gelecekteki olaylara bağlı olarak bu koruma seviyesinin nasıl yukarı veya aşağı esnediğini tanımlar. Belirli dönem aralıklarında normalin dışında farklı sebeplerden talep artışları meydana gelebilmektedir. Bu dönemsel değişikliklerin yapılan planlamaya doğru şekilde yansıtılması adına MS D365 F&O üzerinde “Talep Düzeltme Faktörü” kullanılmaktadır.
  • Talep Odaklı Planlama: Talebe Dayalı Planlama, tedarik siparişlerinin (satın alma siparişleri, üretim siparişleri ve stok transfer siparişleri) oluşturulduğu süreçtir. İlgili parametre/kurulumlar sonrasında siparişler baz alınarak planlı siparişlerin ne zaman ve ne kadar miktarda olması gerektiği MS D365 F&O tarafından planlanabilmektedir.
  • Görsel Yürütme: Görünür ve İşbirlikçi Yürütme, bir DDMRP sisteminin açık tedarik siparişlerini yönetme sürecidir. MS D365 F&O üzerinde DDMRP’nin son aşaması tampon değerlerin görselleştirilerek listelenmesidir. Sistem üzerinde ayırma noktası olarak belirlenen ürüne ait eldeki stok miktarı günlere göre listelenmekte ve belirlenen tampon değerlere göre yapılan durum değerlendirmeleri açıklamalar, grafikler ve renklendirmeler ile kullanıcıya sunulur. Bu özellik kullanıcıya çıktıyı daha verimli yorumlama imkânı sağlar.

Bir başka deyişle MS D365 F&O’da da yer alan DDMRP’nin kullanımı ile ürünlerinizin minimum/maksimum stok seviyelerini daha kolay yönetebilir, siparişlerinizi planlama süreçlerinizi ise daha aktif ve verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Büşra Akdağ

Supply Chain Management Consultant – ETG Global