MICROSOFT DYNAMICS 365 F&O İLE PERSONEL GİDER YÖNETİMİ

Microsoft Dynamics 365 F&O Personel Masraf ve İş Avansı Çözümü

Microsoft Dynamics 365 F&O Gider Yönetimi modülü, personellerin yapmış oldukları yemek, ulaşım, konaklama vb. giderler ve bunlar için personele verilen iş avanslarının takibini gerçekleştirmek üzere muhasebe modülü ile entegre şekilde çalışan bir modüldür. Böylece artık şirketlerin personel gider ve iş avansı takibini yapabiliyor olmaları kolaylaşmaktadır. Özellikle çok sayıda personele sahip işletmelerde iş avans taleplerinin onay süreçleri, personel masraf belgelerinin takibi ve onay süreçleri, masraf ve iş avanslarının muhasebeleştirilmesi gibi işlemlerin aynı modül içinden takip edilebilmesi ile şirket personellerinin iş yükünü fazlasıyla azaltmaktadır.

Tek bir modül ile iş avansları ve personel masraflarının takibi

Sade ve basit bir ara yüze sahip Microsoft Dynamics 365 F&O Gider Yönetimi modülü ile personelin yapmış olduğu masraflar ve iş avans taleplerinin girişleri kolay hale getirilmiştir.

Her personel, sadece kendi avanslarını görebileceği bir ekran üzerinden iş avans talebi gerçekleştirebilmektedir.

Aynı zamanda personellere; yapmış oldukları yemek, ulaşım, konaklama vb. masrafları için sahip oldukları fiş, fatura vb. belgeleri sisteme kaydederek takip edebilme fırsatı sağlamaktadır.

Giderlere ait matbu evrak görsellerinin takibi

Personeller yapmış oldukları masraf belgelerindeki bilgileri girerek, masraf belgelerinin (fatura, fiş vb.) görsellerini ilgili kayda ekleyebilmektedirler.

İş avansı ve personel masrafları ile ilgili onay süreçlerinin takibi

Microsoft D365 F&O, personel masraf ve iş avanslarının iş akışına gönderilerek bir onay mekanizması içerisinde incelenmesine olanak tanır. Böylece onaylanmamış personel masrafları ve iş avansları için personele ödeme yapılması engellenmiş olur.

Sürece ait bütün mali hareketler muhasebeye otomatik aktarılır

Onaylanan iş avansları ve personel masrafları “Gider Yönetimi” modülünden, muhasebe modülü ile entegre şekilde muhasebeleştirilmektedir.

Seyahat , vize  ve pasaport taleplerinin takibi

Personelin yapacağı seyahatler için seyahat, vize ve pasaport taleplerinin de modül üzerinden girişi sağlanarak bunların iş akış süreçleri yürütülebilmektedir. Seyahat talepleri, iş avansları ve personel giderleri birbirleri ile ilişkilendirilebilmektedir.

Mobil cihazlar ile personel masraf girişi sağlanması

Personel masraflarının girişi bilgisayarlar üzerinden yapılabileceği gibi tüm mobil cihazlar üzerinden de yapılabilmektedir. Böylece personel, masrafı yaptığı anda mobil cihazlar üzerinden masraf kaydını oluşturup, masraf belgesinin  görüntüsünü ilgili kayda ekleyebilir.

Kadriye Aydın – Kıdemli Finans Danışmanı, ETG Consulting