Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlıyan e-Defter uygulamasında bugün, birçok sektörden 143 binden fazla kayıtlı kullanıcı bulunuyor.

Buna istinaden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17 Kasım 2020’de yayınlanan tebliğe göre;

  • E-fatura mükellefi olan tüm firmaların
  • Yıllık cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan tüm firmaların
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflerin

1 Ocak 2021’de E-Defter’e geçiş yapması gerekmektedir.

ETG E-Belge Uygulamasının Avantajları

60’tan fazla ülkede uyumluluğu sağlayabilen ve tek ölçeklenebilir, uçtan uca çözüm olma özelliğini taşıyan Sovos – ETG Exclusive Partnerlik anlaşması

ile, dünyanın her yerinde işletmenizi sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.

Dynamics AX (2009, 2012, D365 F&O) müşterileri için gerekli olacak e-belge kontör bedeli, AX/D365 F&O addonu ve kurulum,uyarlama danışmanlık hizmetleri dahil anahtar teslim proje bedeli,

Kullandığınız ERP / Muhasebe Programlarına tam entegreli SOVOS özel addonu üzerinden GİB’e e-belge iletimini talep eden müşterilerimize,

Ya da,

Sadece SOVOS Web Portali Üzerinden GİB’e e-belge iletimini talep eden müşterilerimize e-belge kontör bedeli

olmak üzere avantajlı fiyatlar ve uçtan uca çözüm sunuyoruz.

ETG e-Belge uygulaması ile maliyet, efor ve zaman anlamında tasarruflar sağlayarak e-belge süreçlerinizi pratik hale getirebilirsiniz.