Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellendi!

1 Temmuz 2020 tarihinde e-irsaliye uygulamasına birçok farklı sektörden yaklaşık 75.000 yeni şirket katıldı. 509 Sayılı tebliğin ve e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nun tüm detayları karşılayamaması sebebiye birçok kullanıcı e-irsaliye geçişinin, şirket süreçlerini kesintiye uğratacağını düşünüyordu. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Bakanlığı tarafından 29.02.2020 tarihinde yayımlanan “e-irsaliye Uygulama Kılavuzu”, “Mükelleflerden iletilen talepler çerçevesinde yeni saha uygulamaları hakkında soru ve cevaplar eklenmiştir.”  açıklaması ile güncellendi ve e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu 16.07.2020 tarihinde yayımlandı.

Buna göre 5 madde güncellenerek 13 yeni cevap eklendi. Son duyuru ile e-İrsaliye Uygulama Kılavuzuna eklenen güncellemelerde dikkat çeken hususlar;

 • E-irsaliye ve Matbu irsaliyenin beraber düzenlenmesi,
 • Süreci hızlandırmak üzere özel entegratör kabulünün yeterli sayılması,
 • Matbudan dönüşen irsaliye senaryosu ve
 • E-irsaliye için detaylı bilgiler oldu.

E-İrsaliye ve Matbu İrsaliyenin Beraber Düzenlenmesi

Sevkiyatın başlatıldığı lokasyonda altyapı ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle e-İrsaliye düzenlenmesinin mümkün olamadığı hallerde matbu sevk irsaliyesi ile e-İrsaliye aynı anda düzenlenmesi esas olup, düzenlenen matbu sevk irsaliyesinin üzerinde e-İrsaliyeye ait belge numarası ve belge düzenleme tarihi ve zamanı ile taşıyıcı (şoför adı-soyadı-TCKN) ve araç plaka bilgilerine yer verilecek ve üzerine “e-İrsaliyesi ayrıca düzenlenmiştir.” ibaresi yazılacaktır. Bununla birlikte düzenlenebilecek matbu sevk irsaliyesinin bulunmaması halinde, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde açıklandığı üzere malın sevkini sağlayan kişi ya da kuruma e-İrsaliye belgesinin elektronik ortamda gösterimine olanak sağlayacak gerekli bilgiler(eİrsaliyenin düzenleyicisin VKN/TCKN bilgisi ile e-İrsaliye Belge No’su) paylaşılacaktır.

Süreci Hızlandırmak Üzere Özel Entegratör Kabulünün Yeterli Sayılması,

e-İrsaliye uygulamasından özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanılması durumunda , e-irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine iletilmek üzere özel entegratör kuruluşların bilgi sistemlerine iletilmesi fiili sevkiyatın başlatılması açısından yeterli olacaktır. Artık, özel entegratör vasıtasıyla e-irsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler için, özel entegratörün e-irsaliyeyi alması ve onay vermesi taşıma için yeterli olacak. Özel entegratör ise kendisine gelen e-irsaliyeyi azami 15 dakika içinde başkanlığa iletecek. Böylelikle çok daha hızlı irsaliyeleşme ve dağıtım gerçekleşebilecek.

Matbudan Dönüşen İrsaliye Senaryosu

Teknik zorluklarla/mücbir sebeplerle yeni bir e-İrsaliyenin söz konusu lokasyonda düzenlenemediği durumlarda, üzerinde “e-İrsaliyeye Dönüştürülecektir” ibaresi ile taşıyıcı (şoför adı-soyadı-TCKN) ve araç plaka bilgisinin yazılacağı matbu (matbaa baskılı) sevk irsaliyesi düzenlenerek söz konusu malların geri getirme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde düzenlenen matbu sevk irsaliyeleri en geç izleyen gün içinde “MATBUDAN” türünde e-İrsaliye olarak da düzenlenmesi ve bu e-İrsaliye belgesinin ilgili alanında matbu sevk irsaliyelerine ilişkin tarih, belge seri sıra no ve taşıyıcı ile araç plaka bilgilerine de ayrıca yer verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde belge düzenleme uygulaması istisnai bir uygulama olup teknik imkansızlık durumunun tevsik edilebilir mahiyette olması gerekmektedir.

E-İrsaliye İçin Detaylı Bilgiler

Ek olarak güncellenen kılavuzda bazı önemli senaryolara ve konulara da değinilmiştir:

 • İhracat işlemlerinde e-irsaliye uygulamasında e-irsaliye doğrudan yurtdışındaki müşteri adına düzenlenecektir. VKN alanına 10 adet (2) iki (2222222222) girilmek suretiyle e-irsaliye düzenlenecektir.
 • TCKN bilgisini paylaşmak istemeyen alıcılar için 11111111111 nolu TCKN kullanılması
 • e-İrsaliyede şoförün TCKN bilgisi alanına 11111111111 yazılmasının mümkün olup olmadığı hususu
 • Konsinye süreçleri
 • Araca yükleme sırasında dökme mallar veya tartım işlemi yapılamayan mahiyetteki hurda vb. malların sevkiyat miktarı bilinemediği durumlarda e-irsaliyede tahmini miktar belirtilmesi yeterli olacak.
 • Birden fazla yöntemle yapılan taşımalar
 • Müşterinin ya da teslim edilecek mal miktarının sevkiyat başlangıcında bilinemediği bazı mal sevkiyatlarında öncelikle “MUHTELİF MÜŞTERİLER” ibareli e-İrsaliye düzenlenecek. e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı müşterilere fiili teslimatlar gerçekleştirildikçe teslim anında ya e-Fatura / e-Arşiv Fatura düzenlenecek ya da müşteri adına yeni bir e-İrsaliye düzenlenecek.

Ayrıca GİB 509 nolu tebliğin güncellenmesi için taslak doküman yayımladı. Tebliğ güncellenmesi için çalışmalara devam edildiğİni ve 27 Temmuz 2020 tarihine kadar [email protected] adresinden firmaların yorum ve düşüncelerini toplayacağını resmi twitter adresinden duyurdu.

İlgili kılavuza erişmek için; https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuz.pdf#utm_source=ig&utm_medium=post&utm_campaign=elogo&utm_term=17072020

Tiryaki Agro Dijital Dönüşüm yolculuğunda, Dynamics 365 ve Microsoft Solutions Partner’ı ETG Global ile fark yaratıyor

Tiryaki Agro Dijital Dönüşüm yolculuğunda, Dynamics 365 ve Microsoft Solutions Partner’ı ETG

By |November 2nd, 2023|Categories: Haber|0 Comments

Güçlü Müttefikler: Microsoft İş Zekâsı Araçları ve Uygulamaları

Güçlü Müttefikler: Microsoft İş Zekâsı Araçları ve Uygulamaları    Geçtiğimiz hafta verinin

By |October 24th, 2023|Categories: Blog|0 Comments

Verinin Gücünü Kullanın: İş Zekâsı, Veri Ambarları ve Görselleştirme

Verinin Gücünü Kullanın: İş Zekâsı, Veri Ambarları ve Görselleştirme İş zekasının en

By |October 4th, 2023|Categories: Blog|0 Comments

AGDAŞ, ETG Global ile Microsoft Dynamics 365 ERP Projesini Canlıya Geçirdi

Firmanızın faaliyet kullanımlarından kısaca bahsedebilir misiniz? AGDAŞ, 2003 yılında Adapazarı Belediyesi tarafından

By |August 3rd, 2023|Categories: Haber|0 Comments
2020-07-25T07:23:54+03:00