Kimya Endüstrisi

Kimyasal üretim sektöründe firmalar temel kimyasallar üretirler. Özel üretim formül üreten firmalar dışındakiler genelde ticari firmalardır. Bu sektördeki en önemli sorunlar hammadde maliyeti ve kalitesi, üretim maliyeti ve kalitesi, mevzuat ile uyumluluk, ve yeni teknikler kullanarak zaten bıçak sırtında olan marjinlerini genişletebilmektir.

Kimya Sektörü Üreticileri kompleks formül ve bileşenleri başarı ile harmanlamalı, mevzuatın ve müşterinin yükümlülüklerine uymalı, ve compound-specific varlık karakteristikleri olan raf ömrü, erklilik, ölçüm birimi uyarlamaları, “son kullanım” tarihleri, kilit ağırlığı, yan ve tali ürünler ve analiz sertifikalarının üretimi konularını başarı ile yönetmek zorundadırlar. Devamlı değişen ürün ve paketleme varyasyonları operasyon ve envanteri güçleştirmekte ve araştırma ve geliştirme laboratuvarları, satın alım, üretim ve pazarlama konularının yakından etkileşimini zorunlu hale getirmektedir.

Özellikler

Bu proses içinde müşteri geri beslemelerini, tedarikçi ve iç kaynakları ve aynı zamanda tarif geliştirme ve testini de içeren araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

 • Tarif ve Formül Yönetimi
 • R&D Formül
 • Tersten malzeme listesi (Inverse bill of materials)
 • Dinamik formül düzenleme
 • Yan-ürün/tali-ürün yönetimi
 • Kilit ağırlık

Planlama prosesi talep öngörüsü ile başlar ve sonrasında planlama, takvimlendirme ve gerçekleştirme sonunda ürünlerin talep noktasına sevk edilmesi ile sonuçlanır.

Satın alma ya da “tedarik” süreci kaynak bulmadan (sourcing) başlayarak tedarikçi seçimi için teklif alma, kontrat imzalanması, görüşmeler, ürün ya da servislerin temini ve ödeme dahil tüm süreçleri içermektedir.

 • Yığın üretim optimizasyonu ve dengelenmesi
 • Verim planlama ve izleme

Satış süreci pazarlama ve fırsat yaratma ile başlar ve sonrasında müşteri ve fırsat yönetimi, sipariş, kargolama, ve sonunda likit değerin toplanması (collecting of cash) ile son bulur.

Ürünler teslim edildikten sonra servis şirketleri

 • müşteri memnuniyeti,
 • müşteri taleplerinin alınması,
 • problemler,
 • şikayetler,
 • iadeler,
 • ve tamir/bakım konusunda önemli bir rol oynamaktadırlar.

Bir işyerinin yönetimi

 • stratejik planlama ve raporlama için muhasebe,
 • binalar ve mülkiyet yönetimi,
 • ve bunun yanısıra teknoloji ve bilgi varlıkları gibi fonksiyonları içermektedir.
 • Raf ömrü ve yaşlanma (dating)
 • Merkezi kalite kontrol düzenlemesi

Bir organizasyonun insan kaynaklarını yönetmek için o organizasyonun işe alım (recruit), görüşme, işe başlatma (hiring), tazminat, primler, personel yan/sosyal hakları, ve işgücü ve profesyonel gelişim programları konularına adanmış bir ekibi ve altyapısı bulunnmalıdır.

Özellikler

Bu proses içinde müşteri geri beslemelerini, tedarikçi ve iç kaynakları ve aynı zamanda tarif geliştirme ve testini de içeren araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.

 • Tarif ve Formül Yönetimi
 • R&D Formül
 • Tersten malzeme listesi (Inverse bill of materials)
 • Dinamik formül düzenleme
 • Yan-ürün/tali-ürün yönetimi
 • Kilit ağırlık

Planlama prosesi talep öngörüsü ile başlar ve sonrasında planlama, takvimlendirme ve gerçekleştirme sonunda ürünlerin talep noktasına sevk edilmesi ile sonuçlanır.

 • Kapasite Planlama
 • MPS ve MRP
 • Son kullanma tarihleri kullanılarak güvenli stok planlama
 • Ürün/Malzeme raf ömrü ile MRP

Satın alma ya da “tedarik” süreci kaynak bulmadan (sourcing) başlayarak tedarikçi seçimi için teklif alma, kontrat imzalanması, görüşmeler, ürün ya da servislerin temini ve ödeme dahil tüm süreçleri içermektedir.

 • RF Scan ve Etiketleme
 • Tedarikçi bazında yığın detayları
 • Karışık Yığın üretim (mix batches)
 • Palet/yük izleme
 • Tedarikçi/gerçek ağırlıklar
 • Alınan malzeme için kalite muayenesi
 • Karantina/Kalite direktifleri
 • Kalite Kontrol düzenlemeleri
 • Teslimat
 • Son kullanma tarihi kontrolü
 • Yığın üretim optimizasyonu ve dengelenmesi
 • Verim planlama ve izleme
 • FEFO ve lokasyon bazında seçme listesi (picking list)
 • Yığın üretim direktifi / seçme listesi (Picking List) konsolidasyonu
 • Üretim hattı ve hurdaların verimliliği
 • WIP malzemeler
 • Nihai ürün tüketimi
 • Operasyonların izlenmesi
  • Ayraçlar (separators)
  • Pastörizeler
  • Başlangıçlar/Olgunluk tankları (Starters/Maturation tanks)
  • Dolgu malzemeleri, vs.
 • Directed Picking
 • Alma/bırakma noktaları
 • Gelenler / gidenler
 • Flow raf (Flow Rack) noktaları
 • Paletler / boş paletler
 • RF el cihazları, etiketleme
 • yölendirilmiş … (directed put-away)
 • Kargolama Prosesi
 • Direk/endirek işçilik maliyetleri
 • Kalite, üretim giderleri
 • Satın alma maliyet değişkenliği
 • Özel maliyetli bina tasarımı (Custom cost structure design)
 • Standartlar vs Gerçekleşenler

Satış süreci pazarlama ve fırsat yaratma ile başlar ve sonrasında müşteri ve fırsat yönetimi, sipariş, kargolama, ve sonunda likit değerin toplanması (collecting of cash) ile son bulur.

Bir işyerinin yönetimi stratejik planlama ve raporlama için muhasebe, binalar ve mülkiyet yönetimi, ve bunun yanısıra teknoloji ve bilgi varlıkları gibi fonksiyonları içermektedir.

 • Raf ömrü ve yaşlanma (dating)
 • Merkezi kalite kontrol düzenlemesi
 • Palet kimliği
 • Envanter Düzenleme
 • Farklı UOM
 • Son Ürün için yığın (batch) büyüklükleri

Yiyecek ve İçecek

Özel yiyecek üreticileri devamlı olarak değişen markette üstte kalmayı başarmalılar-ve bu da planlamayı zorunlu hale getirmektedir. Microsoft Dynamics 365 Finans ve Operasyonlar işyeri yönetimi yazılımı size müşteri talebi, envanter, eldeki kaynaklar, ve yan ve tali ürün üretimi konusunda güçlü ve gerçek zamanlı bir görüş sağlamaktadır.

Elinizdeki bilginin üretim maliyetlerini düşürmede proaktif olarak ve daha keskin biçimde iş akışlarını yöneterek nasıl yardımcı olduğunu görün. Benzersiz tarif kontrolü ve izleme sağlayan Kalite Güvence Kontrolü ürün proseslerinizi uyumlandırmanızı kolaylaştıracaktır. Planlamada kullanacağınız raf tarihi ve son kullanma tarihi ile sarfiyatınızı azaltın.

Tavukçuluk ERP Çözümü

Daha Verimli Üretim & Daha Fazla İhracat İçin
Piliç eti üretiminde dünyada ilk 10 sırada, Avrupa’da ise ilk 3 sırada olan Türkiye’nin uluslararası pazarda daha fazla yer alması gerektiği inancımızdan hareketle, Uluslararası bir ERP olan Microsoft Dynamics 365 ERP üzerinde Tavukçuluk çözümü geliştirdik.

Özellikler

 • Yetiştirme Süreci
 • Yumurtlatma Süreci
 • Yumurta Üretimi
 • Tartı Kartları
 • Fason Prim Hesaplama
 • Nekrospi İşlemleri
 • Işık Programları
 • Damızlık Tesislerden Gelen Yumurta Takibi
 • Kuluçka Tesisi Bazında Yumurta Takibi
 • Kuluçka Tesisi Bazında Civciv Takibi
 • Kırım Analiz İşlemleri İle Sürü Bazında Kuluçka Randıman Takibi
 • Kuluçka Tesislerinde Satılabilir Durumda Yumurtanın Takibi
 • Üretilen Yem ve Kullanılan Malzemelerin Takibi
 • Canlı Üretim Planlama İle Entegre Planlama
 • Üreticilere Giden Broiler Civcivlere Yem Planlaması
 • Tedarikçi Yönetimi (Üretici, Nakliyeci, Yüklemeci)
 • Kümes Tanımlamaları
 • Bio Güvenlik
 • Dolaylı Diğer Malzeme Yönetimi
 • Canlı Hayvan Kabul İşlemleri
 • Karkas
 • Tartım / Terazi Sistemleri
 • El Terminali
 • Depo Yönetimi
 • Satış Sipariş Sistemi
 • Fiyat Listesi Yönetimi
 • Web Bayi Portali
 • İhracat Sipariş Yönetimi
 • Perakende Yönetimi
 • Palet ve Sevkiyat Planlama

Özellikler

Karmaşık ürün konfigürasyonları, mühendislik revizyonları ve çizimler.

 • Karmaşık ürün konfigürasyonları ve aksesuarları için çağrılara teklif vermek
 • Kitted (***) ve phantom (***) malzeme kullanımı
 • Konfigüre edilebilir ürünlerin izin verilen ya da yasaklı kombinasyonları
 • Konfigürasyon temelli fiyatlama

Planlama prosesi talep öngörüsü ile başlar ve sonrasında planlama, takvimlendirme ve gerçekleştirme sonunda ürünlerin talep noktasına sevk edilmesi ile sonuçlanır.

 • Sonlu kapasite planlama
 • MRP ve Kanban planlama desteği
 • Üretimin takvimlendirilmesi
 • Umut tarihleri (Promise dates)
 • Güvenli stok seviyesi

Satın alma ya da “tedarik” süreci kaynak bulmadan (sourcing) başlayarak tedarikçi seçimi için teklif alma, kontrat imzalanması, görüşmeler, ürün ya da servislerin temini ve ödeme dahil tüm süreçleri içermektedir.

 • Altyüklenici operasyonları
 • Talep planlamasına göre ihtiyaçların oluşturulması
 • Tedarikçiler vasıtası ile RFQ (***) ve çizim (drawing) yönetimi
 • Drop (***) kargolama
 • ASN
 • Tedarikçi performansı
 • Prototip çizimi, parça, BOM, ürünler vs.
 • CAD entegrasyonu
 • Parça revizyon geçmişi
 • PLM
 • BOM üretme
 • Mühendislik değişiklik talebi
 • Market zemini (shop floor) yönetimi
 • İleri geri yeniden takvimlendirme
 • Kiosk ve / veya RF terminallerinden veri girişi
 • Yolcu kartları
 • Seri üretim
 • RFID özelliği
 • Backflushing (***)

Satış süreci pazarlama ve fırsat yaratma ile başlar ve sonrasında müşteri ve fırsat yönetimi, sipariş, kargolama, ve sonunda likit değerin toplanması (collecting of cash) ile son bulur.

 • 3. parti lojistik şirketlerle entegrasyon
 • Komisyonlar
 • Farklı fiyat listelerinin tutulması
 • Kargolama tarihi önerisi
 • Envanterin tahsisi
 • EDI özelliği
 • Satış beklentileri, ve gerçekleşenler
 • Konfigürasyon – sipariş teklifi

Ürünler teslim edildikten sonra servis şirketleri müşteri memnuniyeti, müşteri taleplerinin alınması, problemler, şikayetler, iadeler, ve tamir/bakım konusunda önemli bir rol oynamaktadırlar.

 • Olay yönetimi
 • Ürün garanti bilgisi
 • Tamir aktiviteleri
 • Capture (***) malzeme geçmişi
 • RMA prosesi
 • Ürün iade / değişimi
 • Devir (disposition)
 • FDA uyumluluğu
 • Kalite muayenesi
 • Uyumsuzluk raporları
 • Eğitim
 • Müşteri şikayetleri
 • Düzeltici ve önleyici aksiyonlar
 • Garanti izleme
 • Doküman Yönetimi
 • Tedarikçi Kalitesi

Bir işyerinin yönetimi stratejik planlama ve raporlama için muhasebe, binalar ve mülkiyet yönetimi, ve bunun yanısıra teknoloji ve bilgi varlıkları gibi fonksiyonları içermektedir.

 • Seri numara izleme
 • Dokümanlar ve tasdik
 • Devir (cycle) sayımı
 • Drop (***) kargolama
 • İş akışları
 • Bakım emri
 • Alan Temsilcisi (Field Rep) arayüzü

Bir organizasyonun insan kaynaklarını yönetmek için o organizasyonun işe alım (recruit), görüşme, işe başlatma (hiring), tazminat, primler, personel yan/sosyal hakları, ve işgücü ve profesyonel gelişim programları konularına adanmış bir ekibi ve altyapısı bulunnmalıdır.

Make-to-Order (Konfigürasyon Tabanlı) Üretim

Üretim operasyonları veya montaj prosesi müşteriden sipariş geldiğinde başlar. Talep onyalandığında, pull-type tedarik zinciri işlemi başlar. Parçalar ve yarı-hazır/hazırlanan parçalar için envanter yönetimi çok kritiktir.

Konfigürasyon bazlı üretim şirketleri için satış siparişleri üzerinden işlemin izlenmesi, job shop labor ve materyal zaman çizelgesi (scheduling), vaat tarihi (promise date), gecikmeler, paketleme ve kargolama, müşteri tesisi kurulumları ve satış sonrası destek kalemleri temel unsurlardır.

Sonuçlar

Üretim endüstrisinde gerçekleştirdiğimiz projeler

0

KİMYASAL ENDÜSTRİ

0

KÜMES HAYVANCILIĞI, ET ve BALIK ENDÜSTRİSİ 

0

YİYECEK ENDÜSTRİSİ

0

KESİKLİ ÜRETİM (DISCRETE MANUFACTURING)

Size özel ücretsiz çalışma

Dynamics 365 proje değerlendirmenizi birlikte kullanın. Uyum-Fark ücreti, maliyet ve proje masraflarını çıkaralım.

BİZE ULAŞIN
[/ fusion_builder_row]