Microsoft Dynamics Solutions Partnerı olan ETG Global; teslimat sürelerini en aza indirmek, müşteri talebini karşılamak ve kaynaklarınızı yönetmek için Dynamics 365 Finans ve Operasyon kullanan imalat şirketlerine katma değer sağlar. Buna karşılık; kesikli, sürekli (proses) veya yalın üretim operasyon süreçleriniz için daha fazla verimlilik sağlarsınız.

Şirketinizin üretim süreçlerini izlemek, doğru teslimat tarihlerini hesaplamak ve maliyetleri azaltmak için gerçek zamanlı verileri kullanırsınız. Konfigurasyon yönetimi, stoğa veya siparişe dayalı üretim dahil olmak üzere birden çok üretim stratejisini destekler. Hem itme (push) hem çekme (pull) üretim kontrol mekanizmalarını kullanabilirsiniz.

Sürekli Üretim Yapan Şirketler için ERP Çözümleri

ETG Global, Bilgi birikimi ve tecrübenin kritik olduğu kimya, ilaç, kağıt, gıda, primer metal, plastik gibi proses tipi üretim işletmeleri, zorlu müşteriler ve rekabetçi pazarlara hizmet vermektedir. Satış, üretim, satınalma, kalite ve müşteri hizmetleri süreçlerini entegre ederek, üretim sektöründe operasyonel verimliliğinizi uçtan uca arttırın.

Microsoft’un Üretim Sektörü Çözümü yalın kullanımı ile, formül ve bileşenlerin kolayca oluşturulup yönetilmesini sağlar. Kullanıcılar, formüller ve bileşenler ile ilgili tüm önemli bakım ve kontrol işlemlerini tek bir ekranda yönetebilirler.
Üretim yeteneklerinizi modelleyerek ve güvenilir kapasite planlama yaparak, maliyetler kısabilir, işinize derinlemesine bakışınızı kolaylaştırabilir ve kaynakların etkin kullanımı ile karlılığınızı artırabilirsiniz.
 • Üretimi direkt olarak lot ve formül yönetimi, envanter bilgisi, satın alım, ve üretim planlaması ile entegre edin
 • Formülleri otomatik olarak hammadde karakteristikleri ile düzenleyin
 • Verimliliği formülde belirtilen standartlara göre izleyin
 • Erklilik (potency), raf ömrü, kilit (catch) ağırlığı, sınıflandırmalar, lotlar, ve ölçü birimleri gibi ürüne özel materyal karakteristiklerini izleyin
 • Entegre bilgi sistemi, kapsamlı lot ve üretim gözleme, ve uçtan uca şeffaflık ile tam izlenebilirlik
 • Kalite varyasyonlarına veya tahmin edilemeyen durumlara karşı hızlı, proaktif ve bilgilendirilmiş  cevap desteği
 • Kalite Güvence Kontrolü Proseslerinin izleme, test, karantina, ve ürün geriletme iş akışları ile uyumluluğu ve aynı zamanda etkili geri çağırma prosedür desteği
 • Uyumlu dokümantasyon desteği
 • İş ve üretim proseslerinin otomasyonu, hızlı işlemler, ve operasyonel iyileştirmeler için öngörü kazanımı
 • Üretimin etkili şekilde takvimlendirilmesi, rotaların tanımlanması, ve yan veya türev ürünlerin planlanması
 • Üretim kabiliyetlerinin modellenmesi sonucu ortaya çıkan yeni imkanların fırsata çevrilmesi, bunun yanı sıra eksiksiz kapasite planlaması desteği ve buna bağlı olarak üretim maliyetlerinin iyileştirilmesi
 • Çoklu işletme ve departmanlardan alınan gerçek zamanlı verinin bir yerden görüntülenmesi
 • İşiniz genelinde rol tabanlı ve güvenilir bilgiye merkezi ulaşım
 • Şirket içi araştırma, üretim, satış takımları, ve şirket dışı ortaklar arası işbirliğinin geliştirilmesi
 • Üretim takvimi, kapasite, market zemini aktiviteleri, ve üretim maliyetleri verilerine gerçek zamanlı erişim ile envanter kontrolü

Kesikli Üretim

Müşterilerinize ürünleriniz için satış personeline dahi gerek kalmadan alışveriş tercihlerini kolayca seçmelerini sağlayan bir yol sunuyor musunuz? Microsoft Dynamics 365 FO Ürün Kurucu modülü, üretim yapan firmalara veya müşterilerine, kendi ürünlerini / siparişlerini yapılandırmalarını sağlar.

Satış personeliniz siparişleri nasıl verimli teslim ediyor? Madde esası ve satış siparişi giriş işlemi, aynı maddenin farklı konfigürasyonları için siparişleri girmenize izin veriyor mu? Mobilya, Proje Bazlı Üretim, Mühendisliğe Üretim gibi sektörlerin kendine özgü ERP ihtiyaçları mevcuttur. Microsoft Dynamics 365 FO , satış ve müşteri hizmetleri temsilcilerinin siparişleri “anında” yapılandırmalarını sağlar.
 • Organizasyon genelinde ürün verisinin merkezi yönetimi, mühendislik değişikliklerinin yönetimi, ve dokümantasyon
 • Ürün Hayat Döngüsü Yönetimi ile yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi becerisi
 • CAD Entegrasyonu
 • Kural tabanlı ürün konfigürasyonu özelliği ile eşsiz malzeme listesi ve rota kullanarak özel uyarlanmış ürün konfigürasyonu
 • Operasyonlarının yönetimi ve izlenmesi. Dokunma özellikli gerçek zamanlı veri girişi özelliği ile operasyonlar ve işler için kullanılan ürün, kaynak ve malzemelere kayıt olun, ve makinelerden gelen gerçek zamanlı veriye ulaşın.
 • Gantt  çizelgesi kalemlerini sürükleyip bırakarak işleri hızlıca yeniden takvimlendirin ve alternatifleri simüle edin.
 • Kalite güvence, kalite kontrol, ve lot ve seri numarası takibi ile iş süreçlerini iyileştirin. Test sürecini yönetin. Bir kenardaki malzemeleri karantinaya alın.
 • Rota operasyonlarının dış kaynaktan tedariği, üretici kaynaklı malzemeler, ve malzeme alımını altyüklenicilerden sağlayarak altyüklenicilerle birlikte çalışmanın değişik yollarını yönetin. Satın alma emrini üretim emri ile bağlayarak mal sevkiyatını izleyin
 • İşinize özel ihtiyaçlarınızı karşılayın
 • Değişen şartlara uyum sağlayın, kapasite dengesizliklerini düzeltin, ve sürdürülebilirliği sağlayın
 • Bulmanıza, kullanmanıza, ve bilgiye ulaşmanıza yardım eden aşina olduğunuz bir kullanıcı deneyimine sahip olun
 • Üretim ve malzeme planlaması, öngörüsü ve takvimini optimize edin. Aynı zamanda malzemeyi ve kapasiteyi programlayın.
 • Gerçekleştirmeye elverişli (Available-to-promise) ve Gerçekleştirilebilecek (Capable-to-promise) teslimatlarını hesaplayın.
 • Routing ve operasyonları planlayın ve uygulayın. Sonlu ya da sonsuz planlama kullanın.
 • Üretim takvimi, kapasite, market zemini aktiviteleri, ve üretim maliyeti bilgilerine gerçek zamanlı vakıf olarak envanteri kontrol edin.

Üretim Sektöründeki Uzmanlıklarımız

Üretim Sektörü için ERP Çözümleri

Bakım Yönetimi

Hem dahili hem de satış sonrası harici servis faaliyetleri için

Ortaya çıkan arızaları, önceden planlanan koruyucu bakımları takip ve kontrol altına alarak işletme verimliliğini yükseltirken, bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlar.

Daha Fazla

Tavukçuluk

Daha Verimli Üretim & Daha Fazla İhracat İçin
Piliç eti üretiminde Türkiye’nin uluslararası pazarda daha fazla yer alması gerektiği inancımızdan hareketle, Microsoft Dynamics 365 ERP üzerinde Tavukçuluk çözümünü geliştirdik.

Daha Fazla

RFID

RFID donanım ve yazılım entegrasyonu

RFID

RFID ile demirbaşlarınızı, stoklarınızı takip edebilir ve maliyetlerinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Daha Fazla

Q&DMS

Microsoft Dynamics 365 içinde geliştirilmiş KALİTE modülü

Qualıty and Document Management System

Kalite Modülü sayesinde başka bir yazılımı kullanmaya ihtiyaç duymadan, ERP içinden Kalite süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Kaynaklar

Sonuçlar

Üretim endüstrisinde gerçekleştirdiğimiz projeler

0

KİMYASAL ENDÜSTRİ

0

KÜMES HAYVANCILIĞI, ET ve BALIK ENDÜSTRİSİ 

0

YİYECEK ENDÜSTRİSİ

0

KESİKLİ ÜRETİM (DISCRETE MANUFACTURING)

ISV Çözümleri

Belirli sektörlerde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan “Dynamics için Tasarlanan” çözümler

Markalar

Hizmetlerimizi farklılaştırıyor, pazar ve müşterilerimiz için değerler yaratıyoruz

Marka Stratejisi

Başarılı çözümlerin geliştirilmesi için uzun vadeli planımız ve kaynaklarımız var

Yeteneklerimiz

Dijital dönüşümünüzü optimum ölçekte gerçekleştirme yeteneklerimiz var.