Hastane ERP Sistemleri

ETG Global, 2009 yılından beri Hastane ERP sistemleri ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) konuları üzerinde çalışmaktadır. 2009 yılında geliştirdiği MedAX çözümünü 2019 senesinden itibaren yurtdışında da konumlandırmıştır.

Hastaneler için özel geliştirilmiş Microsoft Dynamics 365FO sektörel çözümü olan MedAX Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), medikal süreçlerin ve idari süreçlerin yönetimini kapsayan entegre kurum kaynak planlaması çözümüdür.

Operasyonel Fonksiyonlar

 • Genel yatan hasta sistemi – Hasta kabulü ve taburcu oluşu, Oda planlama, Hastalara genel bakış içeren hemşire istasyonu, Tedavi / izleme ve ilaç emirleri, Dahili LIS ve RIS ile entegrasyon, Doktor ve hemşire izleme verileri, tıbbi raporlar, taburcu raporları; CPOE & Diyet, Yoğun Bakım

 • Genel Ayakta Tedavi Sistemi – Tetkik takvimi, Asistan istasyonları, Asistan Doktor desteği, Dahili LIS ve RIS ile entegrasyon; Reçete, tıbbi raporlar, ICD10’a dayalı tanı ve takip eylemlerin planlanması (operasyon göstergesi ve randevu)

 • Klinik Uygulamalar – Herhangi bir klinik ihtiyaç ile genişletilebilen temel tıbbi alanlarda temsil edilen tüm hizmetler; Herhangi bir hizmet veya hizmet talebi, bu temel veya genişletilmiş tıbbi alanlara dayanan klinik iş akışlarını tetikler; Temel tıbbi alanlar tetkiki, ameliyat, testler, çalışmalar, periyodik hizmetler vb. içerir. Herhangi bir temel tıbbi alanı, fiyatlandırma veya faturalandırma gibi ön ve arka ofis süreçlerinden ödün vermeden farklı klinik ihtiyaçlarla genişletilebilir ve özelleştirilebilir.

 • EMR – Tüm tıbbi bilgiler yaygın olarak tasarlanmış veritabanı tarafından tutulur; Tedavinin her aşamasında talep ve planlama aşamasında nihai değerlendirme ve sonuç kaydına, görevin niteliğine, her sağlık personelinin notlarına, hastanın, personelin ve ekipmanların vb. ilgili tüm tıbbi bilgileri ID ve TimeStamp ile birlikte depolanır. Tüm işlemler kağıtsız olarak yapılabilir.

 • Karar Destek Sistemi- Hem yatan hem de ayakta tedavi modülleri, doktorlara ve diğer tıbbi personele, hastaların güncel ve geçmiş tüm tıbbi bilgilerini temsil eden geniş bir bilgi sağlar; Dahili LIS modülü, tıbbi personelin geçmiş test sonuçları, hastanın cinsiyeti, yaşı ve mevcut tıbbi durumu ile ilgili kritik değerleri ve referansları hakkında ayrıntılı bilgi izler ve sağlar. Tetkik sonuçlarıyla ilgili uyarıları destekler; Hem dahili LIS hem de RIS modülü, ilgili tıbbi personele hasta hakkında ayrıntılı klinik bilgiler sağlar; Otomatik ve elle doldurulmuş tıbbi geçmiş, hasta ameliyatını, öz ve aile geçmişini, alerjileri vb. izler ve bu bilgileri gerektiğinde sağlık personeline sağlar.

 • Hasta Faturalandırması – Hizmetler ve malzemeler için birden çok periyodik fiyat listesini destekler; Fiyat listeleri, tesisler, doktor grupları vb. için farklı olabilir; Fiyat hesaplamaları, son derece karışık bir motorla sosyal güvenlik kurumu ve sigorta şirketi anlaşmalarıyla otomatikleştirildi; Kampanya yönetimi, sadakat kartları vb. içerir; Her tedavi vakası, anlaşma kurallarına göre fiyatlandırılabilir ve birkaç tarafa faturalandırılabilir; Ayrıntılı, bilgilendirilmiş ve birleştirilmiş faturalandırmayı destekler

 • Eczane – İlaç envanteri farklı yerlerde izlenebilir; Seri numaraları ve son kullanma tarihleri takibini destekler; 1D ve 2D barkod sistemlerini destekler; Hasta emirleri takip edilebilir, hastalar için reçeteler oluşturulabilir ve sorumlu departmanlara aktarılabilir, sipariş çizelgeleri eczane tarafından izlenebilir ve değiştirilebilir.

 • Gelir Döngüsü Uygulamaları – Sözleşmelerle tanımlanan fiyatlandırma ve hizmet kuralları karşılıkları, kontrol süreleri, zorunlu kağıt formları vb. hastanın ziyaretinin her aşamasında izlenir ve yürürlüğe girer. Bu tanımlar hasta  dosyalalarının her zaman faturalanabilir olmasını sağlar ve kaybetmeyi önler; Periyodik faturalama vaka yönetimini destekler; Tüm faturalandırma ve ödeme işlemlerini takip ederek yönetime ve ilgili departmanlara nakit akışı hakkında kısa ve ayrıntılı bilgi verir

 • Cerrahi / OR Yönetimi – Poliklinik ve yatan hasta sisteminden toplanan endikasyonlar izlenebilir ve bu bilgilere dayanarak cerrahi talep oluşturulabilir; Operatörler, anestezi uzmanları, destek personeli, ameliyathane, ekipman ve materyaller için ayrıntılı bilgi ve planlama; Personel ve oda performansı izlenebilir; Ameliyat sonuçları, orijinal plan verileri değiştirilmeden gerçek ekip, oda, ekipman ve malzeme verileri ile ayrı ayrı doldurulur; Tekli ameliyat operasyonu için birden fazla klinik ve ekibi destekler ve operasyonlar birbiriyle ilişkili olabilir

 • Personel Çizelgeleme – Ayrıntılı kaynak planlama sistemi; doktorlar, hemşireler, teknisyenler ve diğer destek personeli dahil olmak üzere her personelin programını takip eder; Hastanede hasta ve ameliyat odaları gibi herhangi bir alan RP modülü ile tanımlanabilir ve takip edilebilir; Herhangi bir ekipman RP modülü ile tanımlanabilir ve takip edilebilir; Her kaynak için çalışan ve çalışmayan zaman çizelgeleri servis tipi detayı ile tanımlanabilir

Teknik Fonksiyon ve Özellikler

 • Genel Yapı – Microsoft Dynamics 365, veritabanı uygulama sunucusu-istemci katmanlarına sahip üç katmanlı bir ERP uygulamasıdır . Temel olarak veri ve nesne yönelimli bir dil ve bir UI tasarım sistemi ile üst düzey bir geliştirme ortamı. MedAX ve diğer ERP modülleri de dahil olmak üzere tüm modüller bu ortamda açık kaynaklı bir uygulama olarak kullanılır ve kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda tamamen özelleştirilebilir.

 • Geliştirme Denetimleri – Microsoft Dynamics 365, birden çok sürüm kontrol sistemini destekler. Yerinde geliştirme faaliyetleri, sürüm kontrol sistemleri üzerinden denetlenebilir. Tüm kod değişiklikleri, Microsoft ve ETG’den yükseltmeler içerir ve sisteme uygulanmadan önce tamamen şeffaftır ve denetlenebilir.

 • Olağanüstü Durum Kurtarma – Olağanüstü durum kurtarma ilkelerine sahip Microsoft SQL sunucusunda depolanan tüm veriler ve iş mantığı; N-katmanlı mimari, sunucu düzeyinde boyutlandırmaya izin verir ve kullanıcı Windows sunucularına kümeleme ve olağanüstü durum kurtarma araçları ve politikaları sağlar

 • Yerelleştirme – Çok dilli; herhangi bir bölgede global olarak yerel destek

 • Güvenlik – Microsoft Active Directory ile tümleşik; Görevler, görev grupları, roller, ayrıcalıklar vb. olarak tanımlanan son derece gelişmiş iç güvenlik sistemi; Eylem ve form güvenliği; Farklı erişim seviyelerine sahip sütunlar ve satırlar içeren tablo güvenliği; Delegasyonu destekler; Kurumsal olmayan kullanıcıları ve proxy kimlik doğrulamasını destekler

 • Güvenlik Denetimleri –Microsoft Dynamics 365 te yerleşik “Uyumluluk ve İç Kontroller” modülünde kullanıcı güvenlik yapılandırmalarını izleme özelliğine sahiptir.

 • Test / Yükseltmeler – Microsoft Dynamics 365 çok katmanlı geliştirme ortamı, müşteri sitesi özelleştirmesinden ve uygulamasından ödün vermeden Microsoft veya MedAX tarafından sağlanan yükseltmelerin uygulanmasına olanak tanır; Hem Microsoft hem de ETG’nin uygulamalar ve beta test programı için yol haritaları vardır.

 • İzleme geçmişi – Denetim izi verilerini dışa aktarma özelliği; Tanımlar, ana veriler ve işlem verileri dahil olmak üzere her türlü veri, kullanıcı ve zaman damgası bilgileriyle, değişiklik izleme sistemi ile izlenebilir; Microsoft Dynamics 365, yerleşik veritabanı kayıt sistemine sahiptir. Tüm faaliyetler, kullanıcı başına ve tablo bazında ve seçici olarak işlem türüne, verilerin kendi koşullarına göre kaydedilebilir.

 • Kullanıcı Arayüzü – Microsoft Dynamics 365 Rich Client; Herhangi bir internet tarayıcısı (bulut için); Mobil Cihaz

 • Ağ ve Ağ Arayüzü – Uygulama sunucuları ve zengin istemci arasında RPC tabanlı iletişim; Entegrasyon amaçlı WCF arayüzü; Bulut; Microsoft Azure

 • Donanım, İşletim Sistemi ve Temel Yazılım – Microsoft Azure, on-prem, bulut

 • Database- Microsoft SQL Server

Verimlilik ve İşlevsellikte Kazanç

Hastane operasyonlarının farkında olarak, önceden uyarlanmış Dynamics 365’in kalite ve işlevselliği etkisi

75%

KAYNAK YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları, Tesis Kaynağı, Ekipman Kaynağı

90%

ENVANTER YÖNETİMİ

Tıbbi malzeme ve eczane

95%

MALİYET YÖNETİMİ

Medikal Cerrahi Operasyon Maliyeti

100%

GELİR DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Gelir Oluşturma- Nakit Akışı – Ödemeler

MedAX Katma Değeri

EMR’lerle önceden entegre edilmiş ERP içindeki HIS rolü

Tasarruf

Tek platform avantajı ile izleme ve bakım için daha az BT kaynağı

Lisans ve Proje Maliyet Tasarrufu

Hem ERP projesi hem de HIS projesi aynı proje uygulamasında yapılır.

Birleşik Operasyon

HIS'in ERP'de bir modül olması, büyük bir entegrasyon çalışmasını ortadan kaldırır

Verimliliği ve İşlevselliği Artırın

Bakım için yazılım ve entegrasyon eforunu azaltır

Uygun Fiyatlı

Müşteri için ürün / proje yaşam süresini uzatarak toplam maliyetleri azaltır

Ulaşılabilir

Küçük ve orta ölçekli müşteriler için hesaplı ve kolay erişilebilir

ETG Global, Hastane ERP çözümleri konusunda uzmandır.

MEDICANA Hastaneleri
Dünyagöz Hastaneleri

Yaklaşımımız

En başarılı danışmanlık sözleşmelerinin, kurumsal kültürünüzü ve işletmenizin nüanslarını anlama konusundaki saygılı yaklaşımımız ve bağlılığımızla başladığını biliyoruz.

Değerlerimiz

Müşterilerimiz için yaptığımız profesyonel hizmetlerin onlar için önemli bir fark yarattığına inanıyoruz..

Stratejimiz

Yaptığımız her şey sizin için tasarlandı: işiniz, ihtiyacınız, hedefleriniz ve geleceğiniz.