ETG Yıllık Şirket Toplantısı-2015

ETG’nin her yıl düzenlediği şirket toplantısı bu yıl da İstanbul BY OTELL’de gerçekleştirildi.

Şirketin 2015 mali yılı (FY15) genel olarak değerlendirildikten sonra FY16 planlaması ve hedefleri görüşüldü.